FAQ PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN TAHAP 2

SOALAN LAZIM (FAQ)

MENGENAI PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN TAHAP 2

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA

 

 

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Perintah Kawalan Pergerakan Tahap 2 (PKP 2) dan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD)?

 

PERKARA

PKP

PKP 2

PKPD

 

 

 

 

PEMAKAIAN

Seluruh Negara

Seluruh Negara

Kawasan tertentu

 

 

 

sahaja

 

 

 

 

TEMPOH

18 Mac hingga

1 April hingga

2 minggu daripada

KUATKUASA

31 Mac 2020

14 April 2020

tarikh perisytiharan

 

 

 

 

KAWALAN

Terhad mengikut

Pergerakan terhad

Pergerakan tidak

PERGERAKAN

keperluan

mengikut masa dan

dibenarkan

 

 

sektor

 

 

 

 

 

ESSENTIAL

22 Perkhidmatan

10 Sektor Kritikal

Semua premis

SERVICES

Perlu

 

perniagaan ditutup

 

 

 

dengan beberapa

 

 

 

pengecualian

 

 

 

 

 

2. Apakah sektor yang dibenarkan beroperasi semasa PKP 2?

- Hanya 10 perkhidmatan perlu dan rantaiannya yang dibenarkan beroperasi semasa PKP 2 adalah:

  1. Makanan
  1. Air
  1. Tenaga
  1. Komunikasi dan Internet
  1. Keselamatan dan Pertahanan
  1. Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam dan Pembetungan
  1. Penjagaan Kesihatan dan Perubatan termasuk Penokok Diet
  1. Perbankan dan Kewangan
  1. E-dagang
  1. Logistik yang terhad kepada penyampaian perkhidmatan perlu

 

3. Perkhidmatan perlu (essential services) lain seperti pos, bomba, penjara, imigresen dan kastam tiada dalam 10 perkhidmatan perlu yang dibenarkan beroperasi semasa PKP 2. Begitu juga halnya dengan perkhidmatan stesen minyak. Adakah semua perkhidmatan ini tidak beroperasi sepanjang tempoh PKP 2?

- Kesemua perkhidmatan tersebut dan perkhidmatan perlu (essential services) yang diumumkan semasa PKP masih dibenarkan beroperasi sekiranya termasuk dalam 10 perkhidmatan perlu dan rantaiannya. Sebagai contoh, perkhidmatan pos termasuk dalam perkhidmatan perlu komunikasi dan juga logistik. Manakala perkhidmatan bomba, penjara, imigresen dan kastam termasuk dalam perkhidmatan perlu keselamatan dan pertahanan. Bagi perkhidmatan stesen minyak pula adalah dalam perkhidmatan perlu tenaga. Oleh itu, kesemua perkhidmatan ini dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP 2.

 

3. Apakah konsep pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Tahap 2 (PKP 2)?

  1. Kawalan pergerakan akan dilaksanakan mengikut tempoh masa dan sektor kritikal yang ditetapkan; dan
  1. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) dilaksanakan di kawasan-kawasan atau lokaliti tertentu di dalam zon merah atas nasihat KKM apabila berlaku penularan mendadak dalam lokaliti tersebut.

 

4. Apakah definasi zon?

- Definisi zonmengikut Kementerian Kesihatan Malaysia adalah seperti berikut:

   1. Zon Hijau – Kawasan yang tiada kes positif
   1. Zon Kuning - Kawasan yang mempunyai 1 – 20 kes positif
   1. Zon Jingga – Kawasan yang mempunyai 21 – 40 kes positif
   1. Zon Merah –  Kawasan yang mempunyai lebih dari 40 kes positif

 

5. Adakah syarikat yang telah mendapat kelulusan semasa PKP terdahulu dan kini termasuk dalam kategori 10 sektor kritikal perlu mendapatkan kelulusan sekali lagi untuk beroperasi semasa PKP 2?

- Tidak perlu. Segala kelulusan yang telah diberikan kepada syarikat semasa PKP dan kini tergolong dalam 10 sektor kritikal boleh terus menggunakan kelulusan yang sama semasa PKP 2. Perlu diingatkan agar memastikan kelulusan bertulis perlu bersamaan dengan jangkamasa PKP 2.

 

Catatan: Sebarang perubahan terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA

2 APRIL 2020